regulamin


Regulamin rekrutacji na spotkania „Twórczego grona”
organizowane w ramach serwisu internetowego www.szukampracy.net.pl

I. kto organizuje?
1. Organizatorem zajęć jest Małgorzata Zych działająca pod firmą CREATIVICA Małgorzata Zych
z siedzibą w Warszawie.
Więcej o mnie znajdziesz tutaj: o mnie
2. Aby się ze mną skontaktować skorzystaj z tego formularza

II. dla kogo?
Zajęcia są adresowane do pełnoletnich osób fizycznych – bez względu na ich aktualny status zawodowy (osoby zatrudnione, osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy itp.) – które zapiszą się na zajęcia w sposób opisany w pkt V tego regulaminu.

III. co organizuję?
1. Proponuję Ci cykliczne spotkania „Twórczego grona”, które już wkrótce odbędą się w Warszawie –
na terenie Dzielnicy Mokotów.
2. Zajęcia mają charakter rozwojowy/twórczy i będą prowadzone w oparciu o techniki arteterapii.
3. Celem zajęć jest przeprowadzenie Was przez kompletny „program twórczego odrodzenia” opisany przez Julię Cameron w książce pt. „Droga Artysty”.
4. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
5. Wszelkie materiały, które okażą się potrzebne do prawidłowej realizacji zajęć Uczestnicy zapewniają we własnym zakresie.

IV. kiedy i gdzie?
1. Zajęcia będą się odbywać w IV kwartale 2017 r. oraz w I kwartale 2018 r., w Warszawie.
2. Planowana ilość spotkań w całym cyklu: 12.
3. Planowana ilość spotkań w tygodniu: 1.
4. Planowana ilość godzin zegarowych w ramach jednego spotkania: 2-3 (w tym przerwa).
5. Zajęcia będą się odbywać w środy, w godzinach „po pracy”.
6. O dokładnym terminie rozpoczęcia zajęć, ich miejscu, przewidywanym scenariuszu zajęć, uczestnicy którzy zgłoszą się w sposób opisany poniżej, zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.

V. jak wziąć udział?
1. Nabór na zajęcia rozpoczyna się z chwilą jego ogłoszenia tutaj: http://szukampracy.net.pl/index.php/co-nowego/
2. Aby się zapisać należy skorzystać z formularza dostępnego tutaj: http://szukampracy.net.pl/index.php/zapisz-sie/
3. Dane niezbędne do zapisania się to twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Zapewniam wykorzystanie pozyskanych od ciebie danych wyłącznie na potrzeby rekrutacji i prowadzenia zajęć.
4. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailowo na adres e-mail, z którego przysłano zgłoszenie.
W odpowiedzi dostaniesz informację o tym, czy jesteś na liście podstawowej czy rezerwowej.
6. Z chwilą wyznaczenia dokładnego terminu rozpoczęcia zajęć, miejsca spotkań oraz programu zajęć kontraktuję się z tobą, aby poprosić Cię o potwierdzenie uczestnictwa. Jeśli informujesz mnie o rezygnacji z udziału w zajęciach lub nie udaje mi się z Tobą kilkakrotnie skontaktować – twoje miejsce na liście podstawowej zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej, która potwierdzi  chęć uczestnictwa w zajęciach.

VI. Postanowienia końcowe
1. Zastrzegam sobie prawo do zmiany terminu zajęć lub ich odwołania.
2. Dokonanie zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.